Psikolojik Testler

PSİKOLOJİK TESTLER;

Psikolojik test standart koşullarda yapılan gözlem ya da görüşme anlamı taşır. Psikolojik testler; bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları hakkında bilgi verecek sorularının sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır.

YETİŞKİNLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK TESTLER;

KİŞİLİK TESTLERİ:

-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri(MMPI):1939 yılında, Psikolog olan Starke R.Hathaway ve nöropsikiyatrist J.Charnley McKinley  yetişkin hastaların psikiyatrik değerlendirilmesine yardımcı olacak objektif ve pratik bir test geliştirmeye başlamışlardır. Amaçları psikiyatrik hastalıkların şiddetini ölçmek olduğu kadar zamanla ya da tedavi edici yaklaşımların sonucunda hastalığın şiddetinde görülen değişiklikleri de değerlendirmektir (Dahlstrom ve ark.,1972).

*566 cümleden oluşan objektif bir kişilik testidir.3 geçerlik, 10 klinik olmak üzere toplamda 13 ölçek vardır.

*16 ve üstü yaşlara uygulanır.

*Uygulanacak kişinin en az ortaöğretim mezunu olması gereklidir.Ayrıca okuma ve okuduğunu anlama yeteneği de önemlidir.

(Kaynakça;MMPI Değerlendirme Kitabı-Doç.Dr.Birsen Ceyhun,Uzm.Psk.Nursen ORAL)

PROJEKTİF TESTLER

Projektif kelimesi; yansıtma anlamına gelmektedir. Projektif testler; kişinin “iç dünyasını” belirsiz bir takım uyarıcılara yansıtmasıyla, kişilik yapısı hakkında bilgi toplamaya yarar. Bu testlerde doğru-yanlış yoktur.

-Rorschach Testi:İsviçreli Psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından oluşturulmuştur.

*10 karttan oluşan Projektif bir testtir.

*7-70  yaş aralığında herkese uygulanabilir.

(Kaynakça: Rorschach Testinin Psikanalitik Yorumu-1/ Tevfika Tunaboylu-İkiz)

-Tematik Algı Testi(TAT):Murray tarafından geliştirilmiştir. Murray;kişilerin anlattıkları ile davranışlarının arasında doğrudan açık bir bağ olduğunu düşünmüştür.

*Kartlardan oluşan Projektif bir testtir.

*TAT klinikte her zaman Rorschach testiyle birlikte verilmiş ve tamamlayıcı bir rol oynamıştır, test uygulanan kişi hakkında kapsamlı ve zengin bilgiler sunmaktadır.

(Kaynakça;Tematik Algı Testi (TAT)-Tevfika İKİZ)

-Rotter Cümle Tamamlama Testi: J.B.Rotter ve J.E.Rafferty tarafından 1950 de geliştirilmiştir.

*40 cümleden oluşan Projektif bir testtir.

(Kaynakça;Füsun Akkoyun -Projektif Testler)

ZEKA TESTLERİ

-Porteus Labirentleri Testi: İlk olarak 1924 yılında Porteus tarafından yayınlanmıştır. Uygulanması kolay bir zeka testidir. Performans testidir. 3-14 yaşları arasında her yaş için bir kart, yetişkinler için bir olmak üzere 12 dolambaçlı yolları kapsayan kartlardan oluşmuştur. Labirentler yaş ilerledikçe zorlaşmaktadır.

-Kent EGY: Grace H. tarafından geliştirilmiştir. Sözel Zekanın belirlenmesine yardımcı olan, kağıt kalem testidir.

-Alexander Pratik Zeka Testi: S.W Alexander tarafından geliştirilmiştir.Performans testidir.

NÖROPSİKOLOJİK TEST BATARYASI:

Nöropsikolojik değerlendirme, daha çok unutkanlık şikayetleriyle psikiyatri ve nöroloji kliniklerine başvuranlar için uygulanan yardımcı muayene yöntemlerinden biridir. Bu muayene, beyin-davranış ilişkisi temeline oturan nöropsikolojik testlerle gerçekleşir. Bilindiği gibi karmaşık davranışlarımız,bilişsel işlevlerin, belli beyin yapılarının, belli beyin bölgelerinin ve bunlar arasındaki ileti yollarının faaliyetine dayanır. Nöropsikolojik testler,bu nöral sistemlerin ürünü olan karmaşık davranışlarımızı, bilişsel işlevlerimizi değerlendirerek, beynin bu yapılarının muayenesine katılmış olur.

Nöropsikolojik değerlendirme; Ayırt Edici Tanı, Hastalığın izlenmesi, Rehabilitasyonun Planlanması ve Araştırma Amacıyla uygulanmaktadır.

Nöropsikolojik değerlendirme; Unutkanlık şikayetiyle başvuran kişilere uygulanmaktadır. Beynimizde baskın olan beş şebekenin (Dikkat,Bellek,Yürütücü işlevler, Dil İşlevleri, Görsel-Mekansal İşlevler) değerlendirilmesini sağlamaktadır.Bu değerlendirme sayesinde kişinin yaşadığı sıkıntının psikiyatrik mi(Depresyon ya da Okb) yoksa nörolojik kökenli mi(Demans vs.) olduğunun anlaşılması ya da varolan bir sıkıntının ilerleyip ilerlemediği anlaşılmaktadır.

*Testler eğitimini almış uzman kişilerce uygulanmalıdır. Yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir.

*Dinlenmiş ve tok karnına yapılması gerekir.

-Dikkat Testleri: Sayı Menzili(ileri-geri), İleri-geri sayımlar Mental Kontrol) Sözel Akıcılık,Stroop, İz sürme, Wcst

-Yönetici İşlevler; Stroop,İz sürme,WCST,Luria Alternan Çizimler Testi,Saat Çizimi,Soyut Düşünme (Atasözü,Benzerlikler)

-Bellek testleri: ÖKTEM Bellek Süreçleri Testi, WMS Mantıksal Bellek Testi,WMS Görsel Bellek Testi.

-Görsel-Mekansal İşlevlerle ilgili Testler: Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi,Şekil Kopyalama

-Dil İşlevlerine yönelik Testler: Boston Adlandırma Testi.BDAE (Kurabiye Hırsızlığı Kartı.) Okuma-yazma-anlama-adlandırma testleri.

(Kaynakça; Öget Öktem TANÖR -Nöropsikolojik Değerlendirme Ders Notları)

ÇOCUKLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK TESTLER;

 -Çocuk Değerlendirme Paketi(0-6 yaş):Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanması için uygulanan testlerdir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0-6 yaş), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5 yaş 6 ay-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş üzeri), Duygu durum Ölçekleri (9-14 yaş).

-6-16 Yaş Arası Çocuklar için Zeka Değerlendirme Testleri – WISC-R ve WISC-IV

-Stanford Binet Zeka Testi (2-16 yaş arası uygulanır)

-Özgül Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Bataryası (6 yaş ve üzeri)

-METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi (5-6yaş arası çocuklara uygulanır.)

-Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi- (60-78 ay arası çocuklara uygulanır.)

-Moxo Dikkat Testi (6 yaş ve üzeri)

psikolojik-testler---eskisehir-gordion-psikolojik-danismanlik-merkezi